+420 542 212 884  |  info@top-media.cz

Jazykový laboratorní software

Počítačem podpořená výuka cizího jazyka (computer assisted language learning) je metoda, která výrazně individualizuje práci každého studenta, umožňuje rychlou kolaboraci ve skupinách a efektivní využití digitálních učebních materiálů. Jazyková laboratoř Study je nástroj, který pomůže vašim studentům strávit více času s cílovým jazykem ve všech jeho aspektech.

Sanako Study je software instalovaný do Vaší počítačové učebny, který se skládá z učitelského modulu a jemu podřízených žákovských modulů instalovaných na žákovských PC.
Study je kreativní nástroj, pomocí kterého učitel modeluje hodinu dle svých představ. Pošlete jakýkoli digitální materiál (pracovní list, obrázek, píseň, rozhovor) svým studentům a nechte je na něm pracovat. Iniciujte skupinovou diskusi či zahrňte populární chat do portfolia svých netradičních výukových metod. Využijte videa a další výukový obsah dostupný na internetu k tomu, aby Vaše hodiny byly více autentické a živé.

Hlavní vlastnosti jazykového laboratorního SW

01
Individualizace poslechů a mluvních cvičení respektuje jazykovou úroveň každého studenta
02
Možnost nahrát a slyšet vlastní hlas napomáhá k rozvoji mluvení a správné výslovnosti
03
Jednoduchá distribuce a odevzdávání digitálních materiálů pomáhá učiteli k sestavení atraktivní hodiny
04
Rychlé dělení studentů do skupin umožňuje pestrou, diferenciovanou či kooperativní výuku
05
Kontrola všech studentských stanic učitelským počítačem zajišťuje práci na zadané téma a nekompromisní řád v laboratoři
06
Výrazná participace studenta při práci v jazykové laboratoři zvyšuje motivaci a dělá výuku více efektivní
07
Přednastavené aktivity nejvyšší verze softwaru Study přináší ještě pestřejší možnosti pro práci se studenty a učivem.

 

Dostupné aktivity

Cvičení s obsahem

Využijte hotové materiály Everyday English vytvořené společností Sanako nebo English for Life vytvořený nakladatelstvím Oxford pro průpravu vašich studentů. Tyto materiály byly vytvořeny speciálně pro jazykovou laboratoř Study 1200 a je možné je dokoupit jako obsahové rozšíření.

Procvičování čtení

Poskytněte studentům text, který musí přečíst. Jazyková laboratoř zaznamená jejich hlas a oni budou mít jedinečnou příležitost poslechnout si svou výslovnost. Namísto jediného žáka čtou všichni! Zaznamenaný materiál archivujte pro další rozbor.

Diskuze

Vytvořte během okamžiku páry či skupinky studentů a umožněte jim trénovat modelový rozhovor či diskutovat nad zadanou otázkou. Jako učitel máte jedinečnou možnost rychle a anonymně poslouchat jednotlivé páry nebo svým hlasem přispěchat na pomoc když konverzace vázne.

Diskuse u kulatého stolu

Uspořádejte si ve třídě skupinovou diskusi. Poslouchají všichni, ale mluví pouze ten, komu dáte virtuální mikrofon – slovo. (Skutečný mikrofon mají v rámci headsetu k dispozici samozřejmě všichni).

Modelové napodobování

Dejte žákům audio materiál (váš hlas, nahrávku), kterou si poslechnou a zopakují se stejným přízvukem a intonací. Poskytněte sadu otázek a požádejte studenty ať na ně odpovědí verbálně.

Párování videí

Použijte k párové diskuzi nejen hlas, ale i obraz z vaší webkamery. Vytvořte iluzi video pohovoru a připravte své studenty na budoucí realitu! Náhodně či záměrně vybrané dvojice budou diskutovat na zadané téma. Nahrát můžete nejen zvuk, ale i obraz.

Poslech s porozuměním

Aktivizujte své studenty jakýmkoli audio materiálem, který máte k dispozici. Zvuk putuje sluchátky přímo ke každému jedinci a umožní větší soustředění. Klíčové momenty si každý můžete označit záložkou (bookmark) a lehce se k nim vrátit.

Telefon

Umožněte žákům to, co dělají nejraději – povídají si. Ze seznamu si sami vyberou komu zavolají a bez dalšího vyrušování budou konverzovat na zadané nebo volné téma. To, že stále používají cílový jazyk, diskrétně zjistíte jedním kliknutím na vašem monitoru. Všechny rozhovory můžete samozřejmě nahrát.

Test slovní zásoby

Vytvořte si soubor slovíček, které chcete testovat. Obtížnost i délka závisí jako vždy na vás, ale díky nástroji test slovní zásoby odpadne zdlouhavé opravování a možnost přehlédnout studentovu chybu.

Vyučování

Pomocí tohoto nástroje můžete žákům promítat cokoli co je na obrazovce vašeho monitoru. Text, zvukový soubor či video putuje v reálném čase k vašim studentům. Prostřednictvím svého mikrofonu můžete komentovat či dávat instrukce, a zůstat moderátorem celého vyučování.

Webové prohlížení

Tento nástroj vám umožní bezpečně pracovat s webem. Definujte studentům cizojazyčné webové stránky, které chcete, aby využili pro vyhledání informací či sepsání eseje. Obavy, že žáci budou unikat od tématu, budou jednou pro vždy minulostí. Konkrétní webové stránky můžete striktně zakázat.

Převod textu na řeč

Vytvořte z jakéhokoli zajímavého textu zvukovou stopu, a zbavte se tak závislosti na omezeném množství nahrávek ve vaší učebnici. Audio stopu rozešlete studentům, kteří s ní mohou volně a samostatně pracovat. Nejlepšího výsledku dosáhnete s kvalitními hlasy Sanako, ale je možné použít i bezplatné systémové hlasy.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?
Telefon+420 542 212 884
E-mailinfo@top-media.cz
Můžete také poptat řešení přímo vaší škole na míru prostřednictvím kontaktního formuláře
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace