+420 542 212 884  |  info@top-media.cz

Měřící žákovské sady

Změňte přístup k výuce přírodních věd a přeneste
aktivitu na stranu žáků.

Žákovské sady PASCO Sensorium v sobě skrývají vše,
co budete potřebovat pro výuku přírodních věd. Aktivně.
V běžné třídě i mimo ni. A bezdrátově!


PASCO již více než 50 let vyvíjí čidla, senzory, software a další pomůcky určené pro výuku přírodních věd. Tým zkušených učitelů z této bohaté nabídky vybral kombinaci produktů, která nejlépe vyhovuje vzdělávacím programům českých škol. Technika byla doplněna o soubor profesionálně zpracovaných a ve výuce ověřených žákovských úloh a učitelských metodik. Vznikl tak unikátní produkt – žákovská sada PASCO Sensorium.
 

01
Kde? V běžné učebně.
Přeneste experiment do třídy! K pokusům nepotřebujete laboratoř. Praktické balení vám navíc ulehčí manipulaci i uskladnění pomůcek.
02
Jak? Samostatně, badatelsky.
Nechte žákovská hnízda pracovat samostatně. Vše, co potřebují, je PASCO Sensorium a tablet nebo běžný počítač. Připravené badatelsky orientované úlohy umožní žákům ihned začít. Součástí každé sady je také metodická příručka pro učitele.
03

Proč? Pro poučení i zábavu.
Přesuňte aktivitu na stranu žáků. Dopřejte jim základní východisko přírodovědného poznání – vlastní zkušenost.

04

Kolik? Pro malé skupiny.
V dosavadní praxi se osvědčilo seskupovat děti do tříčlenných týmů. Jednu sadu využije i učitel.

Sady PASCO Sensorium

Pasco Sensorium Wireless

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých můžete realizovat experimenty napříč jednotlivými předměty.

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Součástí sady je USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software SPARKvue. Vše uloženo v přehledném úložném boxu.

Pasco Sensorium Fyzika

Pokud je hlavním předmětem, který budete učit, fyzika, využijete této přizpůsobené sady bezdrátových čidel. Ostatní čidla lze dokoupit samostatně.

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový světelný senzor, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole a bezdrátový vozík Smart Cart. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Pasco Sensorium Chemie

Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty. V boxu je dost místa i pro další senzory.

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátové počítadlo čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP elektroda. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Pasco Sensorium Biologie

Vhodná kombinace bezdrátových čidel pro realizaci fyziologických, biologických i environmentálních experimentů.

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor vodivosti a bezdrátový senzor krevního tlaku. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Porovnání obsahu sad PASCO Sensorium
 

wireless

Pasco Sensorium
Wireless

fyzika

Pasco Sensorium
Fyzika

chemie

Pasco Sensorium
Chemie

biologie

Pasco Sensorium
Biologie

Bezdrátový senzor teploty ok ok ok ok
Bezdrátový senzor síly ok ok ne ne
Bezdrátový senzor tlaku ok ok ok ne
Bezdrátový senzor pH ok ne ok ok
Bezdrátový senzor tepu - ruční úchyty ok ne ne ok
Bezdrátový senzor CO2 ne ne ok ok
Senzor počasí s anemometrem ok ne ne ok
Bezdrátový senzor vodivosti ne ne ok ok
Bezdrátový senzor napětí ok ok ne ne
Bezdrátový senzor proudu ne ok ne ne
Bezdrátový senzor světla ne ok ne ne
Bezdrátové počítadlo kapek ne ne ok ne
Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr ne ne ok ne
Bezdrátový senzor krevního tlaku ne ne ne ok
Bezdrátový senzor pohybu ok ok ne ne
Bezdrátový senzor magnetického pole ne ok ne ne
Bezdrátový vozík Smart Cart ne ok ne ne
Plochá pH elektroda ne ne ok ne
Elektroda oxidace a redukce ne ne ok ne
Návlek na senzor CO2 pro měření ve vodě ne ne ok ne
USB se žákovskými úlohami ok ok ok ok
Tištěná metodika úloh ok ok ok ok
CD s PASCO SPARKvue ok ok ok ok
 
 

Obsah horního a spodního patra boxů PASCO SENSORIUM

U každého senzoru uvádíme jeho nejdůležitější charakteristiky. Pokud se chcete dozvědět o jednotlivých senzorech více, kontaktujte nás.

Obrázky boxu níže je pouze ilustrační. Další senzory, které mohou být součástí jednotlivých sad, ale nejsou vyobrazeny, jsou Senzor magnetického pole, Senzor tepu, Spirometr, Teploměr typu K a Smart Gate System. Obecně lze do vybrané sady přidat libovolný další PASCO senzor, nelze však senzory ubírat. Připravili byste se tak o cenovou výhodu.

Každá sada PASCO Sensorium také obsahuje CD s programem PASCO SPARKvue. Veškeré úlohy dodávané jako součást sad jsou v tomto software vytvořeny. Právě PASCO SPARKvue je zárukou toho, že budete moci veškeré úlohy realizovat jednoduchou a přitom poutavou formou. A pokud se rozhodnete vytvářet úlohy vlastní, nabídne Vám všechny potřebné funkce.

Horní patro

Horni patro

Spodní patro

Dolni patro

 

Software PASCO sparkvue

Specifikum software PASCO SPARKvue spočívá v možnosti vytvoření interaktivního průvodce experimentem. Software dokáže nejen „nasbírat a vyhodnotit“ měřená data ze senzorů (zobrazení dat ve formě čísel, analogového měřáku, grafu, sloupcového grafu, tabulky, osciloskopu), ale umožňuje toto měření zasadit do širšího teoretického i praktického rámce celkové problematiky pokusu. Software disponuje takovými vlastnostmi a funkcemi, které učiteli umožní vytvořit sérii na sebe navazujících stránek, jež hrají roli interaktivní prezentace. Na stránkách této prezentace (průvodce experimentem) jsou žáci instruováni, jakým způsobem
mají pokus realizovat, a zároveň v rámci téhož prostředí přímo sledují, jaké hodnoty měří připojené senzory. Software má také možnost vkládání testových otázek.

Software PASCO SPARKvue je funkční na systémech Android, iOS i Windows. Aplikace PAS CO SPARK vue je pro telefonyči tablety volně ke stažení z příslušného obchodu aplikací (Google Play pro systém Android či AppStore pro systém iOS). Licence na počítače s OS Windows, která je běžně zpoplatněna, je součástí každé sady PAS CO Sensorium! Díky tomu ušetříte 4 830 Kč.

 

   

 

Žákovské úlohy

Žákovské úlohy jsou zpracovány do podoby interaktivních prezentací v softwaru SPARKvue. Každá úloha obsahuje vizualizaci dat (graf, tabulka, číslo, analogový měřák) a příběh, který zasazuje téma do reality běžného života. Součástí je také teorie, měření i analýza a záznam měření do elektronického deníku. Pomocí testových otázek, které žákovské úlohy rovněž obsahují, může učitel ověřit, jestli žáci učivu porozuměli.

 

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka sady PASCO Sensorium poskytuje komplexní informace o všech žákovských úlohách. Je to ucelený průvodce učitele všemi experimenty. Obsahuje podrobný popis jednotlivých úkonů. V metodické příručce je popsáno, jak jsou jednotlivé úlohy zamýšleny. Zároveň je v ní poukázáno na některá úskalí, která mohou během měření nastat.

Takto vypadá úvodní stránka každé úlohy. Učitel se na ní dozví, pro jaký senzor je úloha určena, pro který předmět je vhodná a jaká je časová náročnost úlohy. Zároveň je zde úloha podrobně popsána, včetně jejího cíle a pomůcek, které jsou nutné k jejímu řešení.

 

Na dalších stránkách jsou detailně popsány jednotlivé kroky vedoucí k vyřešení dané úlohy.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?
Telefon+420 542 212 884
E-mailinfo@top-media.cz
Můžete také poptat řešení přímo vaší škole na míru prostřednictvím kontaktního formuláře
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace